Genomför köp på DrugCams och få upp till 200 bonusTokens varje dag!
Varje dag får 5 användare som spenderat flest Tokens 25 till 200 gratis Tokens!
Cashbackbonus
1Plats
200 Tokens
2Plats
150 Tokens
3Plats
100 Tokens
4Plats
50 Tokens
5Plats
25 Tokens
Nuvarande rankingar
Ogur*****
200 Tokens
Rayy********
150 Tokens
germ*****
100 Tokens
12in*****
50 Tokens
Nasc******
25 Tokens
Vinnarna meddelas var 24:e timme! Du kan vara nästa!
Tid till kampanjen slutar:
1
2
Timmar
4
7
Minuter
1
7
Sekunder